Dolfijn therapie Curacao zwemmenDolfijn therapie Curacao zwemmen
steun stichting giften donatiesteun stichting giften donatie
muziektherapie muziek gitaarmuziektherapie muziek gitaar

Helaas hebben we een tijdelijke stop op aanmeldingen.

Meld een kind aan voor therapie!

Als ouder, voogd of verzorger van een complex meervoudig gehandicapt kind tot 23 jaar kunt u bij de Stichting K!ds Unlimited een aanvraag doen voor een kostenvergoeding van therapie. Daaraan zijn een aantal regels verbonden.

 1. Alleen kinderen met EMB (ernstig meervoudige beperkingen) of kinderen met CP klasse 4 of 5 komen in aanmerking voor inschrijving. U dient een document te overleggen waaruit dit blijkt. Dit kan zijn aangegeven door de behandelend arts of bijvoorbeeld op de indicatie van CIZ. Als u geen papieren heeft waaruit blijkt dat uw kind EMB of CP (4 of 5) gediagnosticeerd is, laat dan dit formulier invullen en ondertekenen door uw revalidatiearts of behandelend kinderarts/neuroloog.
 2. Voor iedere aanvraag moet het officiële aanvraagformulier op onze website worden gebruikt. Dat geldt ook voor herhalingsaanvragen
 3. Er mag per jaar maar één keer per kind een aanvraag voor een bijdrage worden gedaan.
 4. Van elke toekenning verwachten wij achteraf een verslag (maximaal 1 A4) met foto’s, zodat wij onze sponsors kunnen informeren waaraan hun bijdrage is besteed.
 5. Alleen therapie (en bijkomende kosten) die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed kan worden aangevraagd bij de stichting K!ds Unlimited. In sommige situaties vraagt de stichting K!ds Unlimited inzage in een afwijzingsbrief. Elke zorgverzekeraar heeft namelijk zijn eigen regels.
 6. U kunt alleen een bijdrage vragen voor therapie. De stichting K!ds Unlimited vergoedt geen middelen, uitstapjes, vakanties enzovoort.
 7. In de aanvraag vragen wij u om een grove begroting, als u daarbij hulp nodig hebt meldt het ons dan.
 8. De Stichting K!ds Unlimited kan besluiten een deel of het volledige bedrag te vergoeden. In het algemeen wordt er altijd een bijdrage gevraagd van de ouders/ verzorgers van het kind.
 9. Bij individuele aanvragen gaan we uit van een vergoeding voor de kosten van therapie. Dit in tegenstelling tot in het verleden uitgekeerde bijdragen aan reis en verblijf (bij bv dolfijntherapie).
 10. De Stichting K!ds Unlimited betaalt altijd rechtstreeks de facturen aan derden.
 11. Uiteraard kan niet ieder kind meteen geholpen worden, uw kind komt altijd eerst op de wachtlijst.
 12. Wij verstrekken geen informatie betreffende de lengte van de wachtlijst. Dit omdat we in het ene jaar meer kinderen kunnen helpen dan in het andere jaar. Dit is afhankelijk van de giften van derden.
 13. Welke kinderen geholpen worden wordt bepaald door de K!ds Unlimited beoordelingscommissie. Hierin zitten onafhankelijke vrijwilligers die beoordelen per situatie. Uiteraard wordt er ook gekeken op welke manier de Stichting K!ds Unlimited zoveel mogelijk kinderen kan helpen. De beoordelingscommisie beslist jaarlijks in oktober welke bijdragen voor het jaar erna Kids Unlimited zal doen.
 14. Naast een inschrijvingsformulier zal de K!ds Unlimited beoordelingscommissie zoveel mogelijk gesprekken voeren met de betreffende ouders. Zo kunnen wij de beste inschatting maken en meedenken in de problemen waar u tegenaan loopt.
 15. De Stichting K!ds Unlimited zal naast het inwilligen van aanvragen ook projecten ondersteunen die therapie bij meerdere kinderen tegelijk mogelijk maken.
 16. De Stichting K!ds Unlimited staat open voor alle soorten van therapie. Therapievormen die niet worden genoemd op onze eigen site moeten wel worden toegelicht, zodat de beoordelingscommissie K!ds Unlimited kan bepalen of het zinnig is om geld ter beschikking te stellen.

Inschrijfformulier-kinderen